QUÈ ÉS L’APIMA?

És l’associació de pares i mares d’alumnes de l’escola i és, per tant, una manera efectiva que tenim les famílies per agrupar-nos i organitzar-nos dins el centre escolar dels nostres fills i filles.

Hem de ser conscients que l’escola no només la formen l’alumnat i el professorat, sinó que les famílies també hi som i, a més, hi tenim un paper important.

En aquest sentit, i com a entitat sense ànim de lucre, l’APIMA busca la participació de totes les famílies i col·labora directament amb l’escola en diferents àmbits, contribuint així a unir les forces de totes aquestes parts.

 

QUÈ FA L’APIMA?

Durant el curs escolar, l’APIMA realitza una gran varietat d’activitats i és present en diferents òrgans dins l’àmbit educatiu:

 • Forma part del Consell Escolar del centre, que és l’òrgan de govern de l’escola. És membre de FAPA Eivissa, que és la Federació d’associacions de pares i mares de l’illa, i també forma part del Consell Escolar Municipal.
 • Assiteix als pares/mares/tutors que ho sol·licitin en tot alló que fa referència a l’educació dels seus fills i filles. Al mateix temps, vetlla pel bon funcionament del centre en tots els sentits i actua en aquells casos que sigui necessari.
 • Es reuneix de forma periòdica amb l’equip directiu de l’escola per treballar conjuntament i coordinar esforços.
 • Col·labora amb l’adquisició de materials o equipaments per l’escola (segons els recursos disponibles i seguint les sol·licituds de l’equip directiu del centre).
 • Programa i organitza una part important de les activitats extraescolars que s’ofereixen a l’escola.
 • De forma conjunta amb l’escola en molts casos, organitza les festes o activitats que es realitzen durant el curs: festa de l’hivern, festa de la primavera, festa de l’estiu, carnaval, servei de guàrdia i custòdia durant les xerrades per famílies o reunions d’aula, tardes de jocs per a les famílies, etc.

I moltes altres coses que es fan i es podran seguir fent si tenim pares i mares que s’impliquin amb il·lusió!

QUI EN FORMA PART?

L’associació està formada per totes aquelles famílies sòcies, encara que per agilitzar el seu funcionament, hi ha un grup reduït de pares i mares que formen la junta directiva. Aquesta està formada actualment per 8 persones  i s’encarrega d’organitzar totes les activitats i tasques a fer. A més, la junta té el suport d’un altre grup de familiars que participen de forma continuada o esporàdica en l’organització i realització de les activitats.

COM PODEN PARTICIPAR LES FAMÍLIES?

Primer de tot, fent-se soci de l’APIMA. Com més famílies ens agrupem, més força podrem tenir i com és evident, més recursos es disposaran per realitzar les activitats.

 

Assistint a les reunions de l’assemblea de socis i altres reunions que es convoquin durant el curs.

 

Formant part de la junta directiva de l’APIMA. Ho pot fer qualsevol pare o mare que sigui soci i és una feina totalment voluntària.

 

Formant part del grup de suport de l’APIMA. Aquest grup el formen els familiars que volen col·laborar de forma contínua o puntual en l’organització o realització de les activitats, sense la necessitat de formar part de la junta.

 

Assistint a les activitats que organitza l’APIMA i/o l’escola (festes, activitats extraescolars, xerrades per famílies, etc.) i participar-hi activament. D’aquesta manera “feim escola” entre tots i els nostres fills ho agrairan.

QUINS AVANTATGES SUPOSA SER SOCI?

A part de participar d’una manera més activa a l’escola i conèixer millor el seu funcionament, hi ha certs avantatges que tenen tots els socis de l’APIMA:

 • Descomptes en diferents comerços de la ciutat. Junt amb el carnet de soci, es fa arribar a les famílies el llistat de tots els comerços que ofereixen aquests descomptes. Per poder-los gaudir, només fa falta presentar el carnet del curs escolar vigent.
 • Preu més baix en la roba amb el logo de l’escola, en relació als alumnes que no siguin socis.
 • Gratuïtat en el servei de guàrdia i custòdia en totes aquelles formacions per a famílies o reunions d’aula en les que s’ofereixi el servei. La resta de famílies hauran de fer el pagament de 2€.
 • Gratuïtat en dos sortides: l’APIMA paga el transport de tots els seus socis en dos excursions cada curs.
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Informació sobre les activitats extraescolars del curs 2021/22 pendent de confirmar.

ROBA

Una vegada l’escola va tenir el nom actual de Sa Joveria, l’APIMA va pensar que era bona idea fer roba amb el logo pintat a l’entrada del centre.

En un principi es van fer camisetes màniga curta, sudaderes, gorres i bosses. Després es van ampliar les opcions i es van fer camisetes de tirants…:

  Preu per socis Preus per no socis
Camisetes 8€ 10€
Sudadera gris 14€ 16€
Sudadera blava 20€ 22€
Gorra 7€ 9€
Bossa 3€ 5€

 

Es podrá comprar roba a totes les festes o activitats en les que participi l’Apima, a més d’altres dies que es tengui disponibilitat. En aquests casos, s’informarà de les dates a través dels grups de classe. Si algú está interessat en tenir-ne, també ens pot escriure un correu electrònic.

CONTACTE I INFORMACIÓ

L’APIMA disposa d’un correu electrònic a disposició de totes les famílies, a través del qual ens podeu fer arribar les vostres suggerències, consultes, etc.:  apimasajoveria@gmail.com

A més, tenim una pàgina activa a Facebook, on es van publicant notíces pròpies de l’APIMA i també es comparteixen altres informacions relacionades amb l’escola o l’àmbit educatiu: www.facebook.com/apimasajoveria.

 

PROCÉS D'ESCOLARITZACIÓ CURS 2021-2022

Els tràmits administratius s'han de dur a terme, de manera preferentment telemàtica. Els usuaris que ho necessitin ho poden dur a terme de manera presencial, amb cita prèvia

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

QUIN ÉS L’HORARI DELS GRUPS DE TRES ANYS?

L’horari escolar és de 09:00 h a 14:00 h, però la porta del centre s’obri abans d’aquestes hores per facilitar l’accés de les famílies i la recollida.

Actualment es fa una entrada flexible entre les 08:50 i les 09:10 per tal d’evitar aglomeracions a l’entrada i a partir de les 13:40h per la sortida.

TÉ MENJADOR? AMB QUIN HORARI? COM FUNCIONA?
 • Sí, el centre ofereix el Servei de Menjador escolar a través d’una empresa de Catering.
 • Aquest curs escolar 20-21 l’empresa adjudicatària del Servei és Newrest.
 • L’alumne pot utilitzar el Servei de manera fixa o esporàdica. El preu esporàdic és de 7,08€ i el preu fixe varia en funció del mes.
 • L’horari del Servei és de 14:00h a 15:00h i el preu inclou el menjar i el Servei de monitors/es.
 • A les 13:45 els alumnes ja es renten les mans en les seves aules i recullen les seves coses com la bossa de l’esmorzar, la botella d’aigua i la jaqueta; a les 13:50 les monitores els van a recollir a les aules i van fins al menjador.
 • Aquest curs escolar els infants es seuen per grups de taula segons els grups classe.
 • A partir de les 15:00 hi ha tres horaris de recollida: 15:00h, 15:15h, i 15:30h
 • Si un alumne ha de menjar una dieta especial, s’ha de notificar amb 48h d’antelació a l’empresa.
I ALS MATINS, A QUINA HORA EL PUC DUR?

Als matins tenim el Servei d’escola matinera, que és un Servei d’acollida de l’alumnat abans del període escolar, entre les 07:45h  i les 08:50h. L’empresa que ho gestiona és Espurna. L’espai on està l’alumnat d’infantil és el mateix espai on es realitza el menjador al migdia, una sala gran que està a l’entrada de l’escola. A les 08:50 els monitors acompanyen als alumnes a les seves aules.

PUC ACOMPANYAR AL MEU FILL /FILLA FINS LA CLASSE?

Sí, tant al matí com al migdia les famílies acompanyen als seus fills/es fins la porta de les seves aules.

QUANTES AULES HI HA DE 3 ANYS?

Normalment tenim 2 grups de 3 anys, aquest curs 20-21 per respectar les mesures COVID hem tingut 3 grups de 13-14 alumnes.

QUANTS ALUMNES HI HA PER GRUPS? QUANTES PLACES HI HA PER 3 ANYS?

S’ofereixen 40 places en total, però d’aquestes 40 places hi ha reserva de 8 places per alumnat NEE i alumnat NESE, si aquestes places no es cobreixen per aquest alumnat, passen a ser places ordinàries I s’ofereixen a la resta d’alumnes.

S’HA DE PAGAR ALGUN MATERIAL O ALGUNA QUOTA?

A la nostra escola sol·licitem a les famílies una quantia econòmica anual per tal de poder comprar tot el material necessari per tot el grup, tant material d’ús fungible ( colors, fulls, plastilina, pintura, pinzells…) com material didàctic i llibres. També amb aquesta quantia econòmica es paga una sortida i una activitat cultural.

La quantia és diferent entre infantil i primària. A infantil el curs 2020-2021 la quantia ha estat 80 €.

QUINES INSTAL.LACIONS TENEN ELS ALUMNES DE 3 ANYS?

Totes les instal·lacions per l’alumnat d’infantil es troben a la planta baixa de l’edifici.

Per nivell d’edat hi ha dues aules que es comuniquen entre si per unes portes correderes. Des de les aules els infants poden accedir als banys que són d’ús compartit entre els dos grups del mateix nivell.

Totes les aules tenen sortida directa a l’espai exterior. Aquest espai té zones diferenciades amb diferents possibilitats de joc.

COM ES TREBALLA A L’ESCOLA? TENEN QUADERN DE FITXES?

A la web podeu trobar el projecte educatiu de l’escola i també l’apartat que explica els ambients.

Els alumnes de 3 anys no tenen un quadern individual de fitxes per fer cada dia.

La nostra metodologia es basa en l’activitat pròpia de l’infant, en el joc, en la descoberta dels materials, en les relacions amb els       altres. El vídeo també us ajudarà a entendre-ho.

QUINA ÉS LA MIRADA QUE ES TÉ DE L’INFANT?

Els eixos del nostre projecte pedagògic sorgeixen de la imatge d’infant que tenim. Creiem en les potencialitats dels infants i   afavorim el desenvolupament de les seves necessitats.

L’infant és el protagonista del seu aprenentatge i aprèn en relació amb els altres, en relació amb l’entorn i els materials.

PODEM PARTICIPAR LES FAMÍLIES A LES ACTIVITATS DE L’ESCOLA?

Tal com recull el projecte pedagògic les famílies són part essencial del procés d’ensenyament i aprenentatge dels seus fills/es.

Aquest curs la seva presència s’ha reduït als moments d’entrada i sortida, però normalment participen en les activitats d’aula i en sortides.

De manera formal les famílies també estan representades al Consell Escolar del centre i poden adherir-se a l’APIMA amb una quota anual i per família.

QUINA ÉS LA LLENGUA D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE, DE RELACIÓ I COMUNICACIÓ AMB LES FAMILIES?

La llengua catalana és la llengua vehicular del centre, tant per l’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat com de relació i comunicació amb les famílies.

Si una família desitja rebre la informació individual en llengua castellana ho ha de sol·licitar per escrit a la secretaria del centre.

APRENEN ANGLÈS ELS ALUMNES DE 3 ANYS? TENEN ORDENADORS?

A 3 anys a la nostra escola ens centrem en  respectar les necessitats bàsiques dels infants d’aquestes edats, i valorem que    l’anglès i l’ús dels ordenadors, no és allò més essencial.

Sí que hi ha una iniciació, un primer contacte amb la llengua anglesa d’uns 30’ a la setmana i també s’utilitza l’ordenador com un       recurs més, però no és l’eix de l’activitat d’aquestes edats.