ESPAIS  I   AMBIENTS PER L’APRENENTATGE

 

» El ambiente escolar es como una especie de acuario en el que se reflejan las ideas, el estilo moral, las actitudes de las personas que en él viven.»

Loris Malaguzzi, pedagog de les escoles de Reggio Emilia, Itàlia.

» El aspecto de la educación que más visiblemente expresa, reproduce y refleja nuestros principios educativos es el espacio ambiente…»

Beatriz Trueba, professora i assessora .

Els espais de les nostres aules i de la nostra escola tenen un valor educatiu i està relacionat amb el nostre plantejament pedagògic  i reflexen la nostra  imatge d’infant.

Si  a la nostra escola creiem  amb una imatge d’infant competent, actiu, ple de potencialitats, un infant que és capaç de ser autònom i d’aprendre per si mateix i amb els altres, com a professionals som conseqüents en dissenyar uns espais que ho respectin i que permetin desenvolupar les diferents capacitats i competències dels nostres alumnes amb una concepció soci -constructivista de l’aprenentatge, ja que necessita dels altres per interactuar amb el món i amb l’entorn.

Aquest curs els espais i les aules de la nostra s’han transformat en Ambients preparats per a l’aprenentatge dels nostres alumnes on poden experimentar, descobrir, investigar, observar, calcular, mesurar, comunicar, expressar-se…  sent els protagonistes del  seu procés d’aprenentatge.

A les aules de cada nivell d’infantil, dins  cada espai , s’han organitzat uns   micro -espais  estructurats per  desenvolupar  determinats objectius, amb uns materials, on l’alumne  tria la proposta d’activitat que vol fer, en funció dels seus interessos.

Aquest curs s’han dissenyat els espais per desenvolupar el joc simbòlic, l’experimentació i la descoberta amb materials naturals, les construccions, l’art, l’aproximació al món dels contes i al teatre, l’aproximació a continguts matemàtics a través dels jocs de taula, i a l’espai exterior la descoberta del món natural.

A primària estan distribuïts per grups: els petits de 1r i 2n, els mitjans de 3r i 4t, i els grans de 5è i 6è el proper curs. Els hem organitzat al voltant de cada un dels àmbits del coneixement: lectura i escriptura, geografia i història, matemàtic, artístic, científic i construccions.

Són espais preparats  per contribuir a l’aprenentatge i al desenvolupament dels infants i  de les seves competències.

Els mestres hem organitzat cada ambient en petits micro-espais  estructurats per  desenvolupar  determinats objectius, amb uns materials, on l’alumne  tria la proposta d’activitat que vol fer, en funció dels seus interessos.

Desenvolupam la llibertat  i l’autonomia  de l’Infant, des de la pressa de decisió de a quin ambient anar a treballar, decidir  quina proposta  vol fer, amb qui vol treballar i com s’organitzaran.

La diversitat d’activitats ofereixen la possibilitat de treballar tot sol o amb els altres, desenvolupant les relacions socials entre infants de diferents grups d’aula i d’edat i amb diferents adults.

Són espais significatius ja que promouen l’acció dels alumnes i l’autonomia en el seu procés d’aprenentatge. Els mestres guiem  les intervencions, acompanyem aquest procés, observem, proposem, resolem dubtes, els qüestionen les seves accions, per afavorir l’adquisició de nous coneixements.

Proximament introduirem les vacants disponibles al nostre centre

Convocatòria ajuts individualitzats de menjador per al curs 2022-2023

Enllaç a la informació del procés

El termini de presentació de sol·licituds és entre el 20 i el 30 de juny de 2022