FAMÍLIES

 

Tots junts fem l’escola,  és necessari dur un treball comú escola – família que ens permeti una acció coherent i coordinada.

L’escola és l’entorn on els alumnes desenvolupen el seu procés de socialització i per altra banda les famílies tenen la responsabilitat vers els seus fills en quant a criança i formació.

En començar  l’escola  tots els alumnes arriben amb un bagatge educatiu familiar i unes condicions que els situen vers l’aprenentatge. Cal  que les famílies garanteixin l’assistència dels seus fills i filles cada dia a l’escola amb una actitud positiva i òptima cap a l’aprenentatge.

La família ha de fer el seguiment i l’acompanyament del procés escolar dels seus fills, potenciar-los l’autonomia, l’autoestima, responsabilitat i valors.

És per això que es fa necessari un treball conjunt escola – família.

Tot centre educatiu ha de planificar unes accions per tal de promoure i facilitar la implicació de les famílies en el procés escolar i educatiu dels seus fills i filles, així com en el projecte educatiu del centre.

A la nostra escola planifiquem accions des de diferents àmbits:

Acollida

El centre planifica diferents accions per tal d’acollir als alumnes i les seves famílies que queda recollit en el document de Pla d’acollida:

 • Organització de jornada de portes obertes per les famílies que han de matricular als seus fills de 3 anys
 • Explicació del projecte educatiu per part d’un membre de l’equip directiu quan es tracta d’una família nouvinguda durant el curs escolar
 • Visita acompanyada pel centre
 • Planificació d’un període d’adaptació pels alumnes de 3 anys la primera setmana de curs escolar i per aquells que es matriculen per primera vegada, així com els alumnes nouvinguts segons les seves necessitats.
 • L’organització de l’espai de l’entrada de la nostra escola amb un espai per famílies on poden esperar als fills petits i amb un espai amb les fotos de totes les famílies de l’escola per tal de donar la benvinguda a tots i totes.
Àmbit de col·laboració

Per tal de promoure i facilitar la participació de les famílies en el centre:

 • Tallers / activitats de les aules
 • Sortides

Per tal de promoure i facilitar la participació de les famílies en el funcionament del centre:

 • Organització d’activitats complementàries
 • De manera formal a través del seu representant en el consell escolar i en l’APIMA
Àmbit de comunicació

Per tal de facilitar la implicació en el projecte educatiu, la millora de la convivència i facilitar espais /moments de relació escola i família:

– Facilitar l’accés i organitzar els moments d’entrades i sortides a i des de les aules a tots els nivells educatius

– Plafons de comunicació a les entrades de totes les aules

– Facilitar un calendari de reunions per tutories individuals amb el mestre.

– Reunions pedagògiques per explicar diferents aspectes pedagògiques

– Organització de les jornades de portes obertes per donar a conèixer el projecte educatiu previ al període d’escolarització

– Documentació pedagògica per tal de documentar els processos d’aprenentatge dels seus fills i compartir-ho amb les famílies.

Àmbit formatiu:

Per tal de promoure espais i moments formatius que facilitin i afavoreixin la tasca que suposa l’educació dels fills

 • Reunions pedagògiques amb el tutor del grup
 • Xerrades amb especialistes per tractar diferents àmbits
 • L’organització d’escoles de pares
 • La col·laboració de l’APIMA amb l’aportació del servei de guàrdia i custòdia en el temps de les reunions de pares
 • Promoure les classes de català que ofereix l’ajuntament per tal d’afavorir l’ús i el coneixement de la llengua catalana, llengua de comunicació, de relació i d’aprenentatge de la nostra escola.
Àmbit lúdic i festiu:

Per tal de promoure i facilitar la implicació de les famílies en la millora de la convivència i per facilitar espais i moments de relació escola – família:

 • L’organització de festes i celebracions
 • L’organització i gestió d’activitats esportives i lúdiques en horari extraescolar

 

Som una escola viva, activa, on l'Infant és el protagonista del seu procés d'aprenentatge, on s'aprèn fent.

 

Convocatòria ajuts individualitzats de menjador per al curs 2022-2023

Enllaç a la informació del procés

El termini de presentació de sol·licituds és entre el 20 i el 30 de juny de 2022