FAMÍLIES

 

Tots junts fem l’escola,  és necessari dur un treball comú escola – família que ens permeti una acció coherent i coordinada.

L’escola és l’entorn on els alumnes desenvolupen el seu procés de socialització i per altra banda les famílies tenen la responsabilitat vers els seus fills en quant a criança i formació.

En començar  l’escola  tots els alumnes arriben amb un bagatge educatiu familiar i unes condicions que els situen vers l’aprenentatge. Cal  que les famílies garanteixin l’assistència dels seus fills i filles cada dia a l’escola amb una actitud positiva i òptima cap a l’aprenentatge.

La família ha de fer el seguiment i l’acompanyament del procés escolar dels seus fills, potenciar-los l’autonomia, l’autoestima, responsabilitat i valors.

És per això que es fa necessari un treball conjunt escola – família.

Tot centre educatiu ha de planificar unes accions per tal de promoure i facilitar la implicació de les famílies en el procés escolar i educatiu dels seus fills i filles, així com en el projecte educatiu del centre.

A la nostra escola planifiquem accions des de diferents àmbits:

Acollida

El centre planifica diferents accions per tal d’acollir als alumnes i les seves famílies que queda recollit en el document de Pla d’acollida:

 • Organització de jornada de portes obertes per les famílies que han de matricular als seus fills de 3 anys
 • Explicació del projecte educatiu per part d’un membre de l’equip directiu quan es tracta d’una família nouvinguda durant el curs escolar
 • Visita acompanyada pel centre
 • Planificació d’un període d’adaptació pels alumnes de 3 anys la primera setmana de curs escolar i per aquells que es matriculen per primera vegada, així com els alumnes nouvinguts segons les seves necessitats.
 • L’organització de l’espai de l’entrada de la nostra escola amb un espai per famílies on poden esperar als fills petits i amb un espai amb les fotos de totes les famílies de l’escola per tal de donar la benvinguda a tots i totes.
Àmbit de col·laboració

Per tal de promoure i facilitar la participació de les famílies en el centre:

 • Tallers / activitats de les aules
 • Sortides

Per tal de promoure i facilitar la participació de les famílies en el funcionament del centre:

 • Organització d’activitats complementàries
 • De manera formal a través del seu representant en el consell escolar i en l’APIMA
Àmbit de comunicació

Per tal de facilitar la implicació en el projecte educatiu, la millora de la convivència i facilitar espais /moments de relació escola i família:

– Facilitar l’accés i organitzar els moments d’entrades i sortides a i des de les aules a tots els nivells educatius

– Plafons de comunicació a les entrades de totes les aules

– Facilitar un calendari de reunions per tutories individuals amb el mestre.

– Reunions pedagògiques per explicar diferents aspectes pedagògiques

– Organització de les jornades de portes obertes per donar a conèixer el projecte educatiu previ al període d’escolarització

– Documentació pedagògica per tal de documentar els processos d’aprenentatge dels seus fills i compartir-ho amb les famílies.

Àmbit formatiu:

Per tal de promoure espais i moments formatius que facilitin i afavoreixin la tasca que suposa l’educació dels fills

 • Reunions pedagògiques amb el tutor del grup
 • Xerrades amb especialistes per tractar diferents àmbits
 • L’organització d’escoles de pares
 • La col·laboració de l’APIMA amb l’aportació del servei de guàrdia i custòdia en el temps de les reunions de pares
 • Promoure les classes de català que ofereix l’ajuntament per tal d’afavorir l’ús i el coneixement de la llengua catalana, llengua de comunicació, de relació i d’aprenentatge de la nostra escola.
Àmbit lúdic i festiu:

Per tal de promoure i facilitar la implicació de les famílies en la millora de la convivència i per facilitar espais i moments de relació escola – família:

 • L’organització de festes i celebracions
 • L’organització i gestió d’activitats esportives i lúdiques en horari extraescolar

 

Som una escola viva, activa, on l'Infant és el protagonista del seu procés d'aprenentatge, on s'aprèn fent.

 

PROCÉS D'ESCOLARITZACIÓ CURS 2022-2023

Els tràmits administratius s'han de dur a terme, de manera preferentment telemàtica. Els usuaris que ho necessitin ho poden dur a terme de manera presencial, amb cita prèvia

A continuació teniu un enllaç a tota la informació del procés.
 
 
JORNADES DE PORTES OBERTES
Estàs interessat en assistir a les nostres jornades de portes obertes?
Les visites al nostre centre es faran el dilluns dia 2 de maig en horari de matí i tindran una durada aproximada d'una hora i mitja.
Per assistir a la visita és necessari fer la sol·licitud mitjançant el formulari. Només pot assistir una persona per alumne/a.  No poden assistir menors.
 
El qüestionari quedarà tancat el proper 28 de Abril. Rebreu una confirmació per email amb l'horari de la visita.
Es recomana fer els tràmits administratius de manera telemàtica. No obstant, els usuaris que ho necessitin poden fer-lo de manera presencial demanat cita prèviament.
 
CALENDARI DEL PROCÉS
A continuació teniu el calendari de tot el procés per al curs 2022-2023.

Convocatòria ajuts individualitzats de menjador per al curs 2022-2023

Enllaç a la informació del procés

El termini de presentació de sol·licituds és entre el 20 i el 30 de juny de 2022