Informacions d’escola

COMUNICAT A LES FAMÍLIES SOBRE ASPECTES ORGANITZATIUS D’AQUEST TRIMESTRE I L’AVALUACIÓ DE L’APRENENTATGE DELS ALUMNES CONDICIONAT PER L’EPIDÈMIA De la COVID-19. Benvolgudes famílies,

Aquest 3r trimestre continuem amb el període de confinament encara que estem pendents de les instruccions per anar sortint de les nostres cases i recuperar el nostre dia a dia. Tots els i les mestres de l’escola continuam exercint la nostra tasca d’ensenyament i atenció a l’alumnat i a les famílies.

Dia 13 de març es va tancar l’escola i vàrem haver de transformar la nostra escola en una escola a distància. I així, d’un dia per un altre, mestres, famílies i alumnes vàrem haver de canviar les nostres maneres de relacionar-nos, comunicar-nos i aprendre. La Conselleria la setmana passada va publicar les darreres instruccions pel que fa a l’avaluació de l’alumnat en aquest curs 19-20 tenint en compte la situació actual per la COVID-19. Dia 20 d’abril va començar un nou trimestre, el 3r trimestre d’aquest curs, amb aquest escrit us comuniquem els aspectes més essencials de l’aplicació de les instruccions a la nostra escola, ja que com moltes altres instruccions es poden aplicar amb autonomia pedagògica de cada centre.

PLANIFICACIONS 3r TRIMESTRE

-Adaptar les planificacions a la situació actual.

-Activitats competencials i centrar-nos en allò més essencial i rellevant del que teníem previst pel 3r trimestre.

-Aquesta situació és única per a poder desenvolupar l’autonomia i iniciativa personal, així com la responsabilitat. La competència lingüística, matemàtica i d’aprendre a aprendre, així com la digital.

– Al voltant de situacions globalitzades, de situacions del nostre dia a dia, de notícies derivades de la situació actual, resoldre situacions problemàtiques, però també, i per les circumstàncies actuals combinar-ho amb activitats experimentals i motivadores, artístiques, lúdiques, i algunes d’entorns digitals que els permetin autocorreccions ( encara que puguin semblar més sistemàtiques)

El primer trimestre del curs 20-21 ens haurem de centrar en el reforç i suport d’aquest curs i en tot el més rellevant que no s’haurà pogut treballar aquest 3r trimestre.

ADAPTATS A LES CIRCUMSTÀNCIES:

-Cada tutor/a se centrarà a les circumstàncies dels seus alumnes i famílies.

-Adaptats a una flexibilitat horària. Cada família es podrà organitzar segons les seves circumstàncies i cada alumne pot treballar al seu ritme.

– Cada cicle i cada etapa té unes realitats i necessitats diferents. Des dels alumnes de tres anys fins als de dotze anys tots tenen unes necessitats diferents, per tant hem establert uns acords organitzatius propis per a cada etapa i cicle:

Infantil.

Continuem treballant amb l’entorn dels Blogs.

Als nivells de 3 i 4 anys rebran reptes o propostes d’activitats diàries per continuar amb unes rutines diàries pròpies de l’escola.

Al nivell de cinc anys els reptes i activitats es rebran setmanalment per tal de facilitar l’organització de les famílies.

1r cicle de primària (1r, 2n i 3r)

Continuem treballant amb l’entorn dels Blogs.

Setmanalment reben les propostes d’activitats per tal de facilitar l’organització horària de les famílies així com desenvolupar l’autonomia i organització personal per planificar quan i què anar fent al llarg de la setmana els alumnes.

2n cicle de primària (4t, 5è i 6è)

S’ha fet el canvi dels Blogs al Classroom.

Setmanalment reben un calendari d’activitats per tal de facilitar-los l’organització horària així com desenvolupar l’autonomia i organització personal per planificar quan i què anar fent al llarg de la setmana. Es recomana fer ús de l’agenda o d’un calendari per anotar les dates d’entrega d’activitats.

SEGUIMENT, ACOMPANYAMENT I TUTORITZACIÓ ALUMNAT

Al principi del confinament cada tutor/a us va passar un qüestionari per recollir les dades de cada grup d’alumnes i poder detectar necessitats.

L’equip directiu també ha mantingut contactes amb l’APIMA per tal efecte.

D’aquesta manera s’han pres les mesures per tal de pal·liar algunes d’aquestes dificultats amb el préstec d’ordinadors portàtils i material de l’escola, així com dotació de targeta SIM o chrome books de la Conselleria.

A tots els grups, totes i tots els mestres estan desenvolupant aquest acompanyament i seguiment, adaptats a cada circumstància i les necessitats del grup o dels alumnes i famílies, per vídeo trucada, per telèfon o correu electrònic.

Infantil De manera periòdica es realitzen sessions en grup per vídeo trucada per tal que els alumnes i famílies puguin mantenir el contacte i vincles amb la mestra i companys. En aquestes edats el temps i el fet de saber estar davant de la pantalla per la vídeo trucada és difícil de mantenir i és normal que a vegades es transformi en un moment de comunicació entre les famílies i la mestra.

1r cicle (1r, 2n i 3r)

De 1r a 3r també hi ha diferències de necessitats per les característiques pròpies de l’edat. Per tant hem de distingir entre trobades en grup més informals per tal de mantenir els vincles amb la mestra i companys i d’altres més específiques per aclarir i explicar les activitats proposades als Blogs.

Aquestes trobades seran de manera periòdica, en funció de les necessitats de cada grup.

2n cicle (4t, 5è i 6è)

Amb el tipus d’activitats així com l’entorn de treball del cicle, cal una organització més sistemàtica. Els dilluns, primer dia de la setmana quan es posen les activitats al Classroom, haurà una trobada amb els grups d’alumnes per tal d’aclarir els dubtes que puguin tenir per a la realització de les activitats així com orientar en la seva planificació setmanal. Al llarg de la setmana les i els mestres mantindran reunions de tutories amb petits grups d’alumnes per tal de poder fer un acompanyament més acurat. Aquestes reunions de tutoria, poden variar en funció de les necessitats, de manera setmanal o quinzenal.

AVALUACIÓ A final de curs les famílies rebreu a través del Gestib les notes dels vostres fills i filles. Per aquesta raó és imprescindible que tingueu activat l’accés a la plataforma GESTIB. Si alguna família no ho té, es pot posar en contacte amb el centre a través del correu: ceipsajoveria@educaib.eu Les notes finals es realitzaran a partir de les notes de la 1a i 2a avaluació, les valoracions de la realització i qualitat de les activitats i treballs realitzats al llarg d’aquest 3r trimestre es tindran en compte exclusivament per augmentar la qualificació que tenia l’alumne abans del confinament.

Junt les notes del Gestib us enviarem un informe específic del procès d’aprenentatge dels vostres fills i filles, així com d’aquells aspectes on caldrà centrar l’esforç.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Segons el calendari a seguir per anar recuperant la normalitat queden suspeses totes les activitats escolars complementàries planificades com les acampades i viatge de final de curs dels alumnes de 6è.

L’escola tornarà a començar al setembre, però estam a l’espera de noves instruccions pel que fa al mes de juny.

INFORME DE TRASPÀS DE CURS

Es realitzarà un informe de traspàs on recollir els aspectes més essencials i rellevants treballats per tenir com a punt de partida pel proper curs.

Aquest informe de traspàs també s’ha es realitzarà entre el centre i l’ institut per tal d’adequar el treball a l’inicio del curs 20-21 de l’alumnat de 1r d’ESO.

Per acabar indicar-vos una vegada més, que tant l’equip directiu com tot el professorat està disponible, en horari de matí, per atendre a través dels seus correus electrònics a alumnes i famílies per resoldre problemes o qüestions que puguin sorgir.

A tots els 425 alumnes de Sa Joveria dediquem els nostres aplaudiments de les 20:00h.

Han demostrat una gran força i valentia aguantant aquests dies de confinament, i segur que han guanyat molts més aprenentatges de vida dels que podríem haver imaginat.

Salutacions cordials i molts d’ànims,salut i força!

L’equip directiu