Un dels principals objectius de l´educació ha de ser ampliar les finestres per les quals veiem el món.

Arnold Glasow

ELS EIXOS PEDAGÒGICS DEL NOSTE PROJECTE SORGEIXEN DE LA IMATGE D´INFANT QUE TENIM

DIFERENTS LLIBRES I MATERIALS PER PROVOCAR LES INTERCONNEXIONS DEL CONEIXEMENTS, DELS APRENENTATGES, PER COMPRENDE EL MÓN ON VIVIM

PROJECTE EDUCATIU

Tot està per fer,  tot és possible – Martí Pol

L´any 2009 va comenzar l´escola d´Es Pratet arrel de la manca de places per escolaritzar infants de 3 anys al municipi d´Eivissa.

Varem estar 5  cursos en les aules prefabricadades, però la il·lusió, la motivació i el treball de tots, mestres i families va permetre crear un projecte d´escola, un sommi compartit.  Des dels inics varem fer de la nostra escola, un espai acollidor on grans i petits ens trobèssim bé.

D´ES PRATET A SA JOVERIA

Després de 5 cursos a les prefabricades ens trasiladarem a l´escola nova.

Una vegada més el repte d´entre tots fer l´escola!

L´Ajuntament ens va fer canviar el nostre nom per respectar la toponimia de la finca de Sa Joveria.

SA JOVERIA, QUI SOM?

Som una escola:

 • Viva, activa , on l’Infant és el protagonista del seu procés d’aprenentatge, on s’aprèn fent!
 • On es promou l’observació i l’experimentació com la base de la descoberta i d’un aprenentatge significatiu
 • Amb el català, com a llengua de relació, comunicació i aprenentatge.
QUÈ PRETENEM ?
…QUE ELS INFANTS DE LA NOSTRA ESCOLA SIGUIN FELIÇOS I QUE PUGUIN SER COMPETENTS PER VIURE EN LA SOCIETAT DEL S.XXI
     COM?
GESTIÓ DE LA VIDA DEL GRUP DE L’AULA

ESPAI DE TROBADA DEL GRUP

ASSEMBLEA DEL MATI

ENCARREGATS

 

Aula 3 anys

Els moments de vida d’aula són aquells que permeten crear vincles, desenvolupar les relacions del grup i consensuar les normes i aspectes  de l’organització del grup.

El moment dels dilluns és molt especial perquè permet entre tots organitzar l’agenda de la setmana, assenyalar aquells fets importants pel grup

TREBALL D´AULA

Són aquells moments dels grups de primària que es  fa el treball lingüístic i el matemàtic.

Amb alguns s’ha organitzat en desdoblament del grup per poder treballar en grups reduïts i com a mesura d’atenció a la diversitat i de suport educatiu.

EL TREBALL DELS ESPECIALITES

Amb els grups de primària treballen els especialistes d’anglès, educació física i música.

Tots els grups tenen 1h a la setmana de música i dues o tres sessions d’educació física, depèn del grup. En la majoria dels grups una d’aquestes sessions es treballa amb els grups del mateix nivell desdoblat, mentre que la meitat dels dos grups fan educació física, l’altre meitat està amb el tutor/a en treball d’aula matemàtic o lingüístic, depèn del grup. D’aquesta manera aconseguim reduir les ràtios i treballar en petits grups d’alumnes.

En quant al treball de la llengua anglesa, aquesta curs 18-19 l’hem organitzat en dos moments diferents. Una sessió  el mateix moment en el que els alumnes desenvolupen els ambients. De manera que mentre 3 grups estan dividits en els diferent ambients, l’altre fa una sessió d’anglès. I un altre moment on es desenvolupa la sessió d’anglès a l’aula o espai corresponent, fora de l’horari d’ambients.

RELACIÓ AMB L'ENTORN

Som una escola urbana  envoltada d’un medi natural i amb serveis de ciutat.

Les sortides per l’entorn  ens permeten descobrir el món on vivim i com podem interactuar amb ell.

Planifiquem sortides per l’entorn  natural proper al centre i per descobrir diferents indrets de l’illa. Sortides pel barri, participar d’activitats culturals organitzades per l’ajuntament, organitzar visites a sales d’exposicions i museus.

DOCUMENTACIÓ PEDAGÒGICA

La documentació pedagògica permet donar visibilitat als processos d’aprenentatge viscuts pels alumnes d’aquesta manera les famílies ho coneixen i ho poden compartir amb els seus fills.

ELS PROJECTES

A la nostra escola duim a terme diferents projectes per treballar d’una manera significativa i per afavorir l’aprenentatge competencial dels nostres alumnes.

Des del projecte inicial que afecta a l’organització de l’aula i del grup, petits projectes arrel d’un interès puntual  i projectes d’investigació per desenvolupar les estratègies del treball científic.

Amb els projectes de manera transversal es treballen molts d’aspectes del coneixement al voltant de les ciències de la naturalesa i de les  ciències socials.

Les diferents situacions comunicatives que es generen a les nostres aules permeten poder compartir les nostres idees i crear xarxes dels diferents coneixements que van sorgint.

A partir de la curiositat dels infants, de les preguntes que es van plantejant  es generen processos de recerca i d’investigació.

La necessitat d’obrir camins d’una investigació que ens porta a conèixer i comprendre el món on vivim ens permet desenvolupar el pensament científic dels infants, a tenir les nostres idees amb un sentit crític, a valorar com podem intervenir per transformar-ho… » I jo què puc fer?», » com puc intervenir per millorar això…?»

A partir del treball per projectes també es treballa:

 • L’autonomia
 • La iniciativa
 • La capacitat d’aprendre a aprendre
 • La responsabilitat
 • Utilitzar diverses fonts de informació.
 • La recerca i  el tractament  de la informació
 • Utilitzar les TIC per buscar i seleccionar informació i presentar conclusions.
 • Ens permet treballar de manera individual, en parella o en petits grups cooperatius.

UN  INFANT COMPETENT, CURIÓS, ACTIU, PLE  DE POTENCIALITATS I QUE NECESSITA DELS ALTRES

EL DISSENY DELS ESPAIS,L’ORGANITZACIÓ DE LES AULES  QUE PERMETEN…DIFERENTS AGRUPAMENTS,DESENVOLUPAR L’AUTONOMIA, PRESSA DE DECISIONS I LA INICIATIVA PERSONAL

Som una escola viva, activa, on l'Infant és el protagonista del seu procés d'aprenentatge, on s'aprèn fent.

Convocatòria ajuts individualitzats de menjador per al curs 2022-2023

Enllaç a la informació del procés

El termini de presentació de sol·licituds és entre el 20 i el 30 de juny de 2022