SERVEIS DE L’ESCOLA

SERVEI DE MENJADOR

Per a emprar l’aplicació han de dirigir-se a la pàgina web www.cateringsolivera.es

Aquest servei el gestiona «S’Olivera» des de les

14:00 hrs fins les 15:30 hrs.

 

Comunicat Families Catering

ESCOLA MATINERA

Aquest servei el gestiona l´empresa «Espurna» Amb l´horari des de les

7:45hrs fins les 9:00hrs

Benvolgudes famílies,

Ha començat el curs, i comencem a oferir els serveis d’escola matinera i de menjador.

Tal com queda recollit al pla de contingència, i us hem explicat a les reunions, actualment estam a l’escenari B, amb mesures més restrictives :

 • Els alumnes han d’estar amb el seu grup de convivència estable
 • Els alumnes han de dur la mascareta posada, menys per menjar i beure.
 • Garantir una distància de separació interpersonal d’un metre i mig
 • Garantir una distància entre grups de taula de dos metres i mig.
 • Si és el cas que un alumne no té algun company del seu grup estable de convivència, haurà de dinar o estar a una taula individual, o separat per una mampara.
 • És molt important respectar els horaris per evitar aglomeracions

Escola matinera

Entrada, franja horària  entre les 07:45 i les 08:00 / 08:20 – 08:35

Només s’obrirà la porta en aquests moments.

Menjador

Sortida:  tres horaris de sortida: 15:00 / 15:15 / 15:30

Només s’obrirà la porta en aquests moments.

 

Els usuaris heu d’indicar amb la inscripció els dies que utilitzareu els serveis

Per una bona organització de grups de taula, necessitem saber els usuaris de cada grup de convivència estable. Segons el número d’usuaris s’hauran d’habilitar diferents espais del centre, per això necessitem d’una bona planificació de tothom.

Aquest curs, per fer ús de manera esporàdica un dia, s’ha d’avisar el dia anterior a la secretaria del centre, tant d’escola matinera com de menjador.

 

Pagament dels serveis:

Escola matinera

Pagament esporàdic ( un dia): S’ha d’avisar el dia anterior a la secretaria del centre i es pagarà a la porta de l’entrada al monitor.

Pagament anual i mensual d’usuaris fixos de dilluns a divendres: per transferència bancària

ES14 2038 9982 3860 0083 6850 BANKIA

Titular: fundación D.Isidor Macabich, s’Espurna

Heu d’indicar al concepte:

Nom i llinatges de l’alumne i curs

Menjador

Preu menú usuari fixe: 6,44€ ( amb I.V.A)

Preu menú usuari esporàdic: 7,08€ ( amb I.V.A)

 

En funció del número final d’usuaris, aquests preus poden variar. S’han calculat en base a 66 usuaris fixes. Els preus es podran adaptar a les noves circumstàncies.

El pagament dels usuaris fixes i els usuaris que són esporàdics-fixos (uns dies determinats de la setmana) es realitzarà per transferència bancària.

Adjunt informació dels dos serveis.

 

Gràcies per la vostra col·laboració,

La direcció

PROCÉS D'ESCOLARITZACIÓ CURS 2021-2022

Els tràmits administratius s'han de dur a terme, de manera preferentment telemàtica. Els usuaris que ho necessitin ho poden dur a terme de manera presencial, amb cita prèvia

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

QUIN ÉS L’HORARI DELS GRUPS DE TRES ANYS?

L’horari escolar és de 09:00 h a 14:00 h, però la porta del centre s’obri abans d’aquestes hores per facilitar l’accés de les famílies i la recollida.

Actualment es fa una entrada flexible entre les 08:50 i les 09:10 per tal d’evitar aglomeracions a l’entrada i a partir de les 13:40h per la sortida.

TÉ MENJADOR? AMB QUIN HORARI? COM FUNCIONA?
 • Sí, el centre ofereix el Servei de Menjador escolar a través d’una empresa de Catering.
 • Aquest curs escolar 20-21 l’empresa adjudicatària del Servei és Newrest.
 • L’alumne pot utilitzar el Servei de manera fixa o esporàdica. El preu esporàdic és de 7,08€ i el preu fixe varia en funció del mes.
 • L’horari del Servei és de 14:00h a 15:00h i el preu inclou el menjar i el Servei de monitors/es.
 • A les 13:45 els alumnes ja es renten les mans en les seves aules i recullen les seves coses com la bossa de l’esmorzar, la botella d’aigua i la jaqueta; a les 13:50 les monitores els van a recollir a les aules i van fins al menjador.
 • Aquest curs escolar els infants es seuen per grups de taula segons els grups classe.
 • A partir de les 15:00 hi ha tres horaris de recollida: 15:00h, 15:15h, i 15:30h
 • Si un alumne ha de menjar una dieta especial, s’ha de notificar amb 48h d’antelació a l’empresa.
I ALS MATINS, A QUINA HORA EL PUC DUR?

Als matins tenim el Servei d’escola matinera, que és un Servei d’acollida de l’alumnat abans del període escolar, entre les 07:45h  i les 08:50h. L’empresa que ho gestiona és Espurna. L’espai on està l’alumnat d’infantil és el mateix espai on es realitza el menjador al migdia, una sala gran que està a l’entrada de l’escola. A les 08:50 els monitors acompanyen als alumnes a les seves aules.

PUC ACOMPANYAR AL MEU FILL /FILLA FINS LA CLASSE?

Sí, tant al matí com al migdia les famílies acompanyen als seus fills/es fins la porta de les seves aules.

QUANTES AULES HI HA DE 3 ANYS?

Normalment tenim 2 grups de 3 anys, aquest curs 20-21 per respectar les mesures COVID hem tingut 3 grups de 13-14 alumnes.

QUANTS ALUMNES HI HA PER GRUPS? QUANTES PLACES HI HA PER 3 ANYS?

S’ofereixen 40 places en total, però d’aquestes 40 places hi ha reserva de 8 places per alumnat NEE i alumnat NESE, si aquestes places no es cobreixen per aquest alumnat, passen a ser places ordinàries I s’ofereixen a la resta d’alumnes.

S’HA DE PAGAR ALGUN MATERIAL O ALGUNA QUOTA?

A la nostra escola sol·licitem a les famílies una quantia econòmica anual per tal de poder comprar tot el material necessari per tot el grup, tant material d’ús fungible ( colors, fulls, plastilina, pintura, pinzells…) com material didàctic i llibres. També amb aquesta quantia econòmica es paga una sortida i una activitat cultural.

La quantia és diferent entre infantil i primària. A infantil el curs 2020-2021 la quantia ha estat 80 €.

QUINES INSTAL.LACIONS TENEN ELS ALUMNES DE 3 ANYS?

Totes les instal·lacions per l’alumnat d’infantil es troben a la planta baixa de l’edifici.

Per nivell d’edat hi ha dues aules que es comuniquen entre si per unes portes correderes. Des de les aules els infants poden accedir als banys que són d’ús compartit entre els dos grups del mateix nivell.

Totes les aules tenen sortida directa a l’espai exterior. Aquest espai té zones diferenciades amb diferents possibilitats de joc.

COM ES TREBALLA A L’ESCOLA? TENEN QUADERN DE FITXES?

A la web podeu trobar el projecte educatiu de l’escola i també l’apartat que explica els ambients.

Els alumnes de 3 anys no tenen un quadern individual de fitxes per fer cada dia.

La nostra metodologia es basa en l’activitat pròpia de l’infant, en el joc, en la descoberta dels materials, en les relacions amb els       altres. El vídeo també us ajudarà a entendre-ho.

QUINA ÉS LA MIRADA QUE ES TÉ DE L’INFANT?

Els eixos del nostre projecte pedagògic sorgeixen de la imatge d’infant que tenim. Creiem en les potencialitats dels infants i   afavorim el desenvolupament de les seves necessitats.

L’infant és el protagonista del seu aprenentatge i aprèn en relació amb els altres, en relació amb l’entorn i els materials.

PODEM PARTICIPAR LES FAMÍLIES A LES ACTIVITATS DE L’ESCOLA?

Tal com recull el projecte pedagògic les famílies són part essencial del procés d’ensenyament i aprenentatge dels seus fills/es.

Aquest curs la seva presència s’ha reduït als moments d’entrada i sortida, però normalment participen en les activitats d’aula i en sortides.

De manera formal les famílies també estan representades al Consell Escolar del centre i poden adherir-se a l’APIMA amb una quota anual i per família.

QUINA ÉS LA LLENGUA D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE, DE RELACIÓ I COMUNICACIÓ AMB LES FAMILIES?

La llengua catalana és la llengua vehicular del centre, tant per l’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat com de relació i comunicació amb les famílies.

Si una família desitja rebre la informació individual en llengua castellana ho ha de sol·licitar per escrit a la secretaria del centre.

APRENEN ANGLÈS ELS ALUMNES DE 3 ANYS? TENEN ORDENADORS?

A 3 anys a la nostra escola ens centrem en  respectar les necessitats bàsiques dels infants d’aquestes edats, i valorem que    l’anglès i l’ús dels ordenadors, no és allò més essencial.

Sí que hi ha una iniciació, un primer contacte amb la llengua anglesa d’uns 30’ a la setmana i també s’utilitza l’ordenador com un       recurs més, però no és l’eix de l’activitat d’aquestes edats.