SERVEIS DE L’ESCOLA

SERVEI DE MENJADOR

 

Per a emprar l’aplicació han de dirigir-se a la pàgina web www.cateringsolivera.es

Aquest servei el gestiona «S’Olivera» des de les

14:00 hrs fins les 15:30 hrs.

 

Comunicat Families Catering

Benvolgudes famílies,

Després del gran èxit que varen tenir les reunions virtuals el curs passat  per explicar el funcionament de l´APP els hi passem els dies i els horaris per aquest nou curs escolar. 

OBJECTIUS REUNIÓ

  • Explicació nou registres.
  • Explicació activació nou curs escolar.
  • Explicació gestió de l´aplicació (informació de pagament, consulta menús, donar d´alta nou responsable, donar d´alta germans, passar de comensal habitual a comensal esporàdic, etc.)

REUNIÓ VIRTUAL PER GOOGLE MEET 

Durada 30 minuts.

HORARI

Dimecres, 7 de setembre a les 20.00h.

Dijous, 08 de setembre a les 20.00h.

LINK
https://meet.google.com/wmo-cxsg-jmj

Quedem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

Atentament,

cateringsolivera.com

catering S`Olivera

ESCOLA MATINERA

Aquest servei el gestiona l´empresa «Espurna» Amb l´horari des de les

7:45hrs fins les 9:00hrs

Benvolgudes famílies,

Ha començat el curs, i comencem a oferir els serveis d’escola matinera i de menjador.

Tal com queda recollit al pla de contingència, i us hem explicat a les reunions, actualment estam a l’escenari B, amb mesures més restrictives :

  • Els alumnes han d’estar amb el seu grup de convivència estable
  • Els alumnes han de dur la mascareta posada, menys per menjar i beure.
  • Garantir una distància de separació interpersonal d’un metre i mig
  • Garantir una distància entre grups de taula de dos metres i mig.
  • Si és el cas que un alumne no té algun company del seu grup estable de convivència, haurà de dinar o estar a una taula individual, o separat per una mampara.
  • És molt important respectar els horaris per evitar aglomeracions

Escola matinera

Entrada, franja horària  entre les 07:45 i les 08:00 / 08:20 – 08:35

Només s’obrirà la porta en aquests moments.

Menjador

Sortida:  tres horaris de sortida: 15:00 / 15:15 / 15:30

Només s’obrirà la porta en aquests moments.

 

Els usuaris heu d’indicar amb la inscripció els dies que utilitzareu els serveis

Per una bona organització de grups de taula, necessitem saber els usuaris de cada grup de convivència estable. Segons el número d’usuaris s’hauran d’habilitar diferents espais del centre, per això necessitem d’una bona planificació de tothom.

Aquest curs, per fer ús de manera esporàdica un dia, s’ha d’avisar el dia anterior a la secretaria del centre, tant d’escola matinera com de menjador.

 

Pagament dels serveis:

Escola matinera

Pagament esporàdic ( un dia): S’ha d’avisar el dia anterior a la secretaria del centre i es pagarà a la porta de l’entrada al monitor.

Pagament anual i mensual d’usuaris fixos de dilluns a divendres: per transferència bancària

ES14 2038 9982 3860 0083 6850 BANKIA

Titular: fundación D.Isidor Macabich, s’Espurna

Heu d’indicar al concepte:

Nom i llinatges de l’alumne i curs

Menjador

Preu menú usuari fixe: 6,44€ ( amb I.V.A)

Preu menú usuari esporàdic: 7,08€ ( amb I.V.A)

 

En funció del número final d’usuaris, aquests preus poden variar. S’han calculat en base a 66 usuaris fixes. Els preus es podran adaptar a les noves circumstàncies.

El pagament dels usuaris fixes i els usuaris que són esporàdics-fixos (uns dies determinats de la setmana) es realitzarà per transferència bancària.

Adjunt informació dels dos serveis.

 

Gràcies per la vostra col·laboració,

La direcció

Proximament introduirem les vacants disponibles al nostre centre

Convocatòria ajuts individualitzats de menjador per al curs 2022-2023

Enllaç a la informació del procés

El termini de presentació de sol·licituds és entre el 20 i el 30 de juny de 2022